Atomizer za Perfect Slim e-cigaretu


Atomizer je deo Perfect Slim elektronske cigarete koji zagreva aromatičnu tečnost i pretvara je u paru. Atomizeri mogu trajati od 2 nedelje pa do više meseci. Trajnost atomizera zavisi i od samog korisnika, odnosno načina korišćenja. Atomizer sadrži u sebi grejač koji je osetljiv ako:

1. se koristi na suvo, tj. bez e-ulja
2. ako se pregreje od dugog uvlačenja (nakon 10 - 12 uvlačenja pravite pauzu, kao i kada osetite da se atomizer na sredini cigarete ugrejao)
Izbegavajte da na takav način opterećujete atomizer kako bi vam dugo trajao.