Varijabilna baterija za Perfect eGo modele (1100mAh)


Baterija koja odgovara Perfect eGo modelima e-cigareta.

Baterija se aktivira pritiskom na dugme na kućištu.EGo baterija ima mikročip koji je sprečava da se prepuni i ošteti. Punjač će se automatski isključiti kada se baterija napuni. 

Kada dobijete proizvod, baterija će biti isključena. Da bi ste uključili bateriju pritisnite brzo LED dugme 5 puta u roku od 2 sekunde i LED dugme će zasvetleti. Da isključite bateriju, ponovo brzo pritisnite LED dugme 5 puta u roku od 2 sekunde.
 

E-cigareta Perfect eGo-baterija 1100 mAh - KARAKTERISTIKE:

  • Tip: automatski 
  • Uklapa se sa Perfect eGo modelima elektronskih cigareta 
  • Kapacitet: 1100 mAh 
  • Broj uvlačaja (sa potpuno napunjenom baterijom): oko 1200 
  • Dužina baterije : 100 mm